Algemene voorwaarden

  • Het lidmaatschap geldt voor een jaar, ingaande vanaf de datum van inschrijving. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd tot wederopzegging.
  • Opzeggen kan tot een maand vóór het einde van het dan lopende lidmaatschapsjaar via  info@concertvrienden.nl. Er is geen restitutie mogelijk van reeds betaalde contributie.
  • De contributie wordt geïncasseerd door middel van een jaarlijkse incasso. De eerste afschrijving vindt plaats binnen enkele dagen na aanmelding.
  • Indien de jaarlijkse incasso niet lukt, neemt de Vereniging Vrienden contact op om de gegevens te verifiëren en de incasso vervolgens nogmaals uit te voeren. Indien de betaling open blijft staan, is de Vereniging Vrienden genoodzaakt het lidmaatschap per direct te beëindigen.
  • Het lidmaatschap is geldig voor twee personen.
  • De ledenpas is persoonsgebonden.
  • Als Vriend ontvangt u een maandelijkse e-mailnieuwsbrief en een aantal keer per concertseizoen een aparte e-mail om u te informeren over speciale activiteiten en aanbiedingen voor Vrienden. U kunt zich hiervoor uiteraard te allen tijde uitschrijven.
  • Vrienden ontvangen incidenteel post van de Vereniging Vrienden. Stelt u hier geen prijs op? Dan vernemen wij dat graag via   info@concertvrienden.nl.
  • De Vereniging Vrienden heeft het recht de voorwaarden en de inhoud van het lidmaatschap te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van publicatie op  www.concertvrienden.nl. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.

Privacy Policy Vereniging Vrienden van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest

De Vereniging Vrienden wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. De vereniging neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de vereniging  zich in alle gevallen houdt aan de geldende privacy wet- en regelgeving.

De Vereniging Vrienden van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest volgt voor de uitvoering van haar activiteiten  het privacybeleid van Het Concertgebouw N.V.

Aanvullend op de in het privacybeleid van Het Concertgebouw beschreven doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, gebruikt de Vereniging Vrienden persoonsgegevens daarnaast  ten behoeve van het voeren van de ledenadministratie van de Vereniging Vrienden, jongerenvereniging Entrée en programmablad Preludium. Hierbij gelden dezelfde standaarden en termijnen als in het privacybeleid voor Het Koninklijk Concertgebouw beschreven staan.